Strona główna Jak to działa? O nas Kontakt Zaloguj się Zarejestruj się
Uwaga! Od godziny 23:00, 15.02.2014 do godziny 02:00 16.02.2014 serwis będzie niedostępny z powodu prac konserwacyjnych.

Regulamin Serwisu razem50plus.pl

 

§ 1.

Wstęp.


Niniejszy Regulamin (dalej” Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego razem50plus.pl prowadzonego przez firmę SeniorTime, NIP: 6282095545, email:kontakt@razem50plus.pl, telefon: 608 352 255 (dalej: razem50plus.pl). Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu razem50plus.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego razem50plus.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

§ 2.

Definicje.

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:


Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;


Serwis - towarzyski serwis internetowy razem50plus.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.razem50plus.pl;


Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis


Skrzynka email - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 45 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu ( nazwy ) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);


Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;


Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu nazwy i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.);


Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;


Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;


Pakiet Standard (Darmowy) - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika serwisu. Pakiet ten pozwala na korzystanie z wyszukiwarek serwisu, przeglądanie profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany, korzystania bez ograniczeń z: forum, blogów i grup zainteresowań, pozwala na tworzenie własnej galerii zdjęć, daje możliwość wysyłania bez ograniczeń ofert, pozdrowień oraz wirtualnych „uśmiechów" oraz daje możliwość zablokowania danego profilu Użytkownika.


Pakiet Premium - to funkcjonalności w Serwisie dostępne dla Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu status Abonenta Pakietu Premium. Pakiet Premium (dodatkowo, ponad pakiet Standard) pozwala na zapisywanie kryteriów wyszukiwania, wysyłanie wiadomości bez ograniczeń, nieograniczone rozmowy online za pomocą funkcji CHAT, możliwość podglądu osób, które odwiedziły dany profil oraz możliwość podglądu osób, które dodały dany profil do listy ulubionych.


Wirtualny uśmiech, pozdrowienia, oferta - graficzna nieedytowalna wiadomość wysłana przez Użytkownika do innego Użytkownika


Zablokowanie - funkcjonalność polegająca na możliwości blokady określonego Profilu Użytkownika. Użytkownik zablokowany traci możliwość kontaktu z Użytkownikiem, który zastosował blokadę

 

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie;


Przewodnik po serwisie razem50plus.pl - przewodnik po serwisie razem50plus.pl. w formie artykułu znajdujący się w dziale vademecum randkowania, w sekcji randkowanie na razem50plus.pl. Użytkownik serwisu znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z serwisu razem50plus.pl.


Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;


Moderator - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku na forum i kontrolowanie wypowiedzi innych użytkowników, aby wszystko było zgodne z regulaminem. Decyzje moderatorów podejmowane są w sposób subiektywny. Ich decyzje nie podlegają dyskusji;


Sygnatura/podpis - tekst wyświetlany pod każdym wpisem;


Prywatna wiadomość (PW) - wiadomość, jaką można wysłać do dowolnego użytkownika na forum;


Temat - nazwa rozpoczętej dyskusji na forum;


Wpis - każda pojedyncza wypowiedz w wybranym temacie forum lub wypowiedź na blogu;


Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;


Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie;


Ban/Blokada - uniemożliwienie/zablokowanie/ dostępu do serwisu danemu użytkownikowi za łamanie regulaminu; Blokadę/Ban może założyć Administrator Serwisu


Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.

 

§ 3.

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.


2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (przy czym serwis gwarantuje poprawne wyświetlanie zawartości przy korzystaniu z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies": Internet Explorer 8.0, Google Chrome, FireFox, Opera).

 

3. Baza Profili podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.


4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:
Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 40 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

 

§ 4.

Rejestracja i  Usługi.

 

1.Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności serwisu są  dostępne dla Pakietu Standard (bezpłatnego)  w momencie kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje klikając na link przesłany w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi Serwisu – Pakiet Darmowy.

2. Usługa dodatkowa, płatna taka jak Pakiet Premium świadczona jest tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy zakres i opłaty za usługę Pakiet Premium znajdują się w dalszej części Regulaminu.

 

§ 5.

Opis usług, jego zakresu i ceny.

 

1.Dostępne są 2 usługi – darmowa tj. Pakiet Standard i płatna tj. Pakiet Premium:

Pakiet Standard (darmowy) – Konto darmowe, które każdy Użytkownik otrzymuje po rejestracji w serwisie. Są funkcjonalności w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta w serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika serwisu. Pakiet ten pozwala na:

-korzystanie z wyszukiwarek serwisu,
-przeglądanie profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany,
-korzystania bez ograniczeń z forum,
-korzystania bez ograniczeń z blogów,
-korzystania bez ograniczeń z grup zainteresowań,
-tworzenie własnej, pełnej galerii zdjęć,
-możliwość wysyłania ofert,
-możliwość wysyłania pozdrowień,
-możliwość wysyłania wirtualnych „uśmiechów”,
-daje możliwość zablokowania danego profilu Użytkownika,

Pakiet Premium (płatny) – Konto płatne, dostępne dla Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu status Abonenta Pakietu Premium i dostęp do dodatkowych funkcji:

-wysyłanie wiadomości bez ograniczeń,
-funkcja CHAT - nieograniczone rozmowy online za pomocą wewnętrznego komunikatora
-możliwość podglądu osób, które odwiedziły dany profil,
-możliwość podglądu osób, które dodały dany profil do listy ulubionych,
-możliwość zapisywania kryteriów wyszukiwania,
-korzystania bez ograniczeń z forum.

Okres trwania Pakietu Premium - Użytkownik ma możliwość  uruchomienia Pakietu Premium na różne okresy czasu:

-Pakiet premium 30 dni,
-Pakiet Premium 90 dni,
-Pakiet Premium 180 dni

Metody Płatności za Pakiet Premium - w zależności od rodzaju okresu pakietu możliwe są różne sposoby płatności za Pakiet Premium:

-Płatność przez Sms. Płatność przez SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. Dostawca usługi SMS dla serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Usługa nie jest odnawialna. To oznacza, że Operator nie pobierze w kolejnym okresie automatycznie określonej kwoty z konta Użytkownika.
-Płatność online (przelew automatyczny)

-Płatność oprzelewem tradycyjnym

Koszty za usługę Pakiet Premium- tabela kosztów za Pakiet Premium znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu, zatytułowany Tabela opłat usługi „Pakiet Premium”, dostępnej w serwisie razem50plus.pl. Płatność online  oraz sms  dokonywane są przez operatora www.przelewy24.pl

 

2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Premium w serwisie razem50plus.pl bez podania przyczyny. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy na Pakiet Premium w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS, pod warunkiem że w tym okresie Użytkownik nie skorzystał z Pakietu Premium tj. nie zalogował się na konto.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu drogą mailowa na adres reklamacje@razem50plus.pl

o treści według poniższego wzoru:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Pakiet Premium…. (prosimy wpisać rodzaj) w serwisie razem50plus.pl

Data zawarcia umowy:

 Imię i nazwisko konsumenta:

Adres Użytkownika:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis

 

3. Koszt zakupu pakietu Premium nie podlega zwrotowi w przypadku reklamacji funkcji bezpłatnych, dostępnych w pakiecie Standard.

4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp.

5. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

7. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS

 
8. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

9. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach.

 

§ 6.

Uczestnictwo w Serwisie.

 

1. Serwis razem50plus.pl został stworzony w celu kojarzenia Użytkowników za pomocą najlepszych rozwiązań, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Nasi użytkownicy mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. Razem50plus.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości, dlatego też Razem50plus.pl nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji.


2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 35 roku życia, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.


3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 2 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki email. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK razem50plus.pl poprzez kontakt email: kontakt@razem50plus.pl.


4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki email i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w artykule „Przewodnik po serwisie razem50plus.pl"


5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nazwa) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.


6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.


7. Użytkownik nie może upubliczniać na swoim koncie żadnych danych kontaktowych, takich jak np. adres e-mail czy numer telefonu.


8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgo
dę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
i. adres e-mail;
ii. hasło do Konta;
iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
iv. numer telefonu
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.
d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez adresu email). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej;
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.
f) wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
9. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 9, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)
c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
d) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Razem50plus.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Razem50plus.pl bez podania przyczyny) zamieszczonych przez niego treści;
e) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.


10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.


11. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.


12. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 52-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 20 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) - niespełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Strony Użytkownika.


13. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danej nazwie zawiesił swoja Stronę Użytkownika), Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również dokonywać wpisów w księdze gości innych Użytkowników itp.), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymiana informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych, w tym Pakietu Premium. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie.


14. Usunięcie konta - Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w artykule „Przewodnik po serwisie razem50plus.pl.". Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.


15. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.


16. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (płatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)


17. Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl


18. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu (np. na Stronie Użytkownika, czy w księdze gości innego Użytkownika), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres email, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest:
a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem;
b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o posiadaniu Pakietu Premium, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

 

§ 7.

Blokada i usunięcie konta przez Administratora.

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do księgi gości innych Użytkowników i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.


2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Edytuj profil" poprzez oznaczenie symbolem "*", ze stosowną informacją w tym zakresie;
d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
h) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

§ 8.

Zasady korzystania z forów.

 

1. Forum służy do wymiany informacji według zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.


2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych", argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy i Moderatorzy.


3. Administratorzy i Moderatorzy będą ingerować w dyskusje łamiące postanowienia Regulaminu - w konsekwencji mogą usunąć post a także konto użytkownika łamiącego postanowienia Regulaminu.


4. Nazwa użytkownika (login) nie może być wulgarna i obraźliwa. Nie może też być reklamą strony internetowej ani adresem e-mail.


5. Użytkownik powinien zawsze trzymać się tematu dyskusji.


6. Sprawy prywatne należy załatwiać poprzez Pocztę Wewnętrzną lub e-mail.


7.Użytkownik publikuje swoje komentarze, zdjęcia (z rożnych źródeł) i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.


8.Nie będą usuwane posty ani zdjęcia umieszczane przez samych użytkowników, które nie łamią regulaminu.


9. Zanim Użytkownik stworzy kolejny temat, zobowiązany jest poszukać na forum czy był on już poruszany, za pomocą funkcji „Szukaj˝.


10.Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukanie i czytelne przeglądanie.


11.Wszystkie posty powinny być pisane w języku polskim.


12. Zabrania się obrażania administratorów, moderatorów i innych Użytkowników.


13. Zabrania się na forum umieszczania treści pornograficznych.


14. Na forum Serwisu niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.


15. Zabrania się używania wulgaryzmów oraz słów ogólnie uważanych za obraźliwe.


16. Zabrania się rozpowszechniania informacji fałszywych, które mogą wprowadzać w błąd.


17. Zabrania się zamieszczania reklam konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm.


18. Zabrania się zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.


19. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze rekrutacyjnym.


20. Zabrania się wysyłania biuletynów/materiałów o charakterze komercyjnym.


21. Zakaz dotyczy zamieszczania ofert kupna i sprzedaży, za wyjątkiem drobnych ogłoszeń Użytkowników Serwisu.


22. Wklejanie swoich zdjęć do tematów jest całkowicie dobrowolne, Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności, nie ma też obowiązku ich usuwania na wniosek wklejającego.

 

§ 9.

Korzystanie z grup zainteresowań.

 

1. Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji może założyć grupę zainteresowań bądź dołączyć do już istniejącej. Członkostwo w tych grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.


2. Założyciel grupy tematycznej:
a) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji oraz zapraszanie swoich znajomych,
b) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,


3. Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Razem50plus.pl z tytułu prowadzenia grupy,


4. Administrator może odebrać grupę założycielowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, który łamie Regulamin lub wykorzystuje grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

 

§ 10.

Reklamacje.

 

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Moderatorów/Konsultantów.


2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.


3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@razem50plus.pl


4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.


5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta

Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

 

§ 11.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

 

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.


2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.


3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.


4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.


5 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania i usuwania usług lub przeprowadzania konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.


8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.


9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.


10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (artykuł „Przewodnik po serwisie razem50plus.pl"), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.


11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.


12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu razem50plus.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.


14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.


15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.


16. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email: kontakt@razem50plus.pl.

 

§ 12.

Zmiany Regulaminu.

 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.


2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.


3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.


4. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.


5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 

§ 13.

Załączniki do Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Tabela opłat usługi „Pakiet Premium", dostępnej w serwisie razem50plus.pl
2. Polityka prywatności serwisu razem50plus.pl.

 

 

Copyright 2017 M&M Solutions & razem50plus.pl.2017